ĐỐI TƯỢNG:

Các bạn đã đỗ kì thi năng lực Nhật ngữ cấp độ N2 trước đó, có kế hoạch cụ thể để tập trung học và nâng cao tiếng Nhật.
 

Ưu đãi:

Giảm 30% học phí