CHÍNH SÁCH

HOME > Chính sách

PHƯƠNG CHÂM VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trang web của học viện Osaka YMCA(từ đây sẽ gọi tắt là trường) tùy trường hợp sẽ yêu cầu các bạn điền thông tin cá nhân.Chính sách này quy định về phương pháp thu thập thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng thông tin khách hàng.Chúng tôi mong các bạn hiểu và lý giải chính sách này, đồng thời hợp tác cung cấp thông tin khi sử dụng trang web.
 Trường nhận thức được việc bảo về thông tin cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng là rất quan trọng.Các thông tin bao gồm họ tên,địa chỉ,điện thoại,email,tên công ty,ngày tháng năm sinh và các thông tin cá nhân khác. 
 
 

Mục đích việc thu thập thông tin

 Trong các trường hợp bên dưới, chúng tôi sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.Tùy trường hợp,nội dung thông tin yêu cầu sẽ khác nhau,ngoài mục đích sử dụng tương ứng ra, sẽ không yêu cầu thông tin khác.

  • Khi liên hệ với trường và cần liên hệ lại.
  • Khi liên hệ để đăng ký các chương trình hoặc khóa học.
  • Khi nộp đơn nhập học đến trường hoặc các vấn đề liên quan xin visa.
  • Khi trường cung cấp các thông tin khóa học, sự kiện.

 
 

Thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 Form nhập liệu trong web sử dụng dịch vụ "Google Document service" của công ty Google. Thông tin khách hàng đã nhập sẽ được lưu trong kho lưu trữ của công ty Google và liên kết trực tiếp với tài khoản của trường.Các thông tin đã gửi sẽ được mã hóa ngay lập tức, nên trong trường hợp xấu nhất, nếu bị bên thứ 3 can thiệp thì nội dung vẫn không bị ăn cắp được.
 Ngoài ra, thông tin cá nhân của khách hàng trên dịch vụ Document service sẽ được gửi về trường một cách định kỳ, và thông tin trên kho lưu trữ của Google sẽ được xóa đi.Kho lưu trữ của trường được trang bị một cách cẩn mật để bên ngoài không thể truy cập được.
 
*Thông tin về dịch vụ Google Document service, chính sách và an ninh của Google được  đăng trong đường dẫn sau.
Đường dẫn đến trang an ninh, chính sách của công ty Google.
 
 

Về đối ứng trong việc triển khai - chỉnh sửa - xóa bỏ các thông tin cá nhân.

 Về các thông tin cá nhân của khách hàng, nếu cần, xin hãy liên hệ thông tin liên hệ bên dưới.Chúng tôi sẽ đối ứng nhanh nhất có thể.Nếu có nhu cầu về chỉnh sửa hay xóa bỏ thông tin cá nhân, xin hãy liên hệ bất cứ lúc nào.
 
 

Thông tin liên hệ về thông tin cá nhân

phụ trách:船戸輝久 (Funato Teruhisa)
Email:info-jp@osakaymca.org
TEL: 06-6779-8364 T2~T6(trừ ngày lễ và các ngày nghỉ của trường) 10:00~17:00