TRƯỚC HẾT LÀ LỚP NHẬP MÔN HỌC TỪ ALPHABET,HIRAGANA RỒI ĐẾN KATAKANA.

 
Đây là lớp dành cho các bạn học tiếng Nhật lần đầu tiên, đặc biệt là các bạn chưa từng sử dụng qua chữ Hán, để các bạn tiếp thu một cách dễ dàng nhất, trước hết sẽ học bằng chữ alphabet. Tại lớp này, các bạn trước hết phải nắm vững vàng hiragana và katakana,đồng thời học các kiến thức tiếng Nhật cơ bản.

 
Nếu học tại khóa này 3 tháng, thì ta sẽ có thể bắt đầu và hoàn thành việc tiếp theo như:
 

  • Đọc và biết các từ tiếng Nhật đơn giản bằng hiragana.
  • Có thể truyền đạt các vấn đề cơ bản bằng điện thoại.
  • Cách hỏi thăm ga mình sẽ đi hoặc sẽ xuống
  • Rủ rê bạn đi xem phim và bàn luận vè nội dung phim
  • Giới thiệu về gia đình.

 
 
Nếu hoàn thành lớp này thì bạn sẽ có thể tham gia lớp sơ cấp của khóa tiếng Nhật thực dụng(lớp J1)và tiếp tực học tiếng Nhật một cách trôi chảy.