LỚP TIẾNG NHẬT CƠ BẢN ,TRANG BỊ TIẾNG NHẬT CÓ THỂ SỬ DỤNG MỘT CÁCH THỰC TẾ(LỚP SỬ DỤNG SGK CHỦ ĐẠO)

 

CẤP ĐỘ MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC VÍ DỤ THỰC TIỄN
SƠ CẤP 1

=LEVEL 1
Có thể truyền tải những sự việc về bản thân một cách cơ bản
 • Có thể truyền tải những vấn đề cơ bản về bản thân
 • Nói về suy nghĩ,cảm giác của bản thân
 • Nói về môi trường làm việc hoặc hoạt động thường ngày của bản thân.
 • Có thể giải thích sơ lược về sự việc xảy ra xung quanh, mô tả đồ vật một cách đơn giản.
SƠ CẤP 2

=LEVEL 2
Có thể giải thích về những sự việc xảy ra xung quanh,sự vật kèm theo phán đoán của bản thân.
 • Có thể trình bày sơ lược qua về những sự vât,sự việc xảy ra xung quanh mình dựa trên phán đoán có căn cứ, có điều kiện,quan hệ trước sau, quan hệ nhân quả v.v…
 • Có thể chi phối hoạt động của người khác như nhờ vả, đề xuất, khuyên giải,cấm đoán v.v..
 • Có thể phân biệt đoạn văn đang dùng là cho người hay sự vật,sự việc.
SƠ TRUNG CẤP
=LEVEL 3
Tùy mục đích mà có thể trao đổi trong nhiều trường hợp trong cuộc sống hằng ngày.
 • Có thể tự thu thập, chắt lọc các thông tin có ích như nhà ở,việc làm thêm, sản phẩm v.v…
 • Hiểu và lý giải được các thói quen,quy định trong cuộc sống từ đó mà có hành động tương ứng.
TRUNG CẤP1

=LEVEL 4
Trong cuộc sống mỗi ngày , ta có thể gặp mặt nhiều người và sẽ bị hỏi về nhiều vấn đề, khi đó ta có thể tổng hợp và truyền đạt suy nghĩ của bản thân
 • Có thể nắm được đại ý, chủ đề trọng điểm của vấn đề xung quanh
 • Có thể chọn, thu thập, loại bỏ các thông tin cần thiết
 • Tóm tắt và truyền đạt suy nghĩ của bản thân.
 • So sánh, giải thích sự khác ,hoặc giống nhau về cách suy nghĩ của bản thân với người đối diện.
TRUNG CẤP 2

=LEVEL 5
Có thể giải thích một cách có căn cứ về cách nhìn, lập trường của bản thân về các vấn đề mang tính xã hội, văn hóa, hơi chuyên về chuyên môn.
 • Có thể lý giải về cấu trúc và triển khai vấn đề
 • Giải thích suy nghĩ của bản thân dựa vào các căn cứ 
 • tìm hiểu luận điểm,suy nghĩ về điểm chung và khác nhau giữa các suy nghĩ từ nhiều người
TRUNG THƯỢNG CẤP
=LEVEL 6
Hiểu về thói quen và văn hóa trong cuộc sống tại nhật,tự có thể giao tiếp trong lĩnh vực mình đang hoạt động,có thể học về kinh tế hay các mục đích khác một cách tự lập
 • Có thể tóm tắt về các sự việc hay xảy ra và sử dụng nó một cách hiệu quả.
 • Có thể đọc , hỏi, hay chi phối hành động để có được thông tin mình cần.
 • Có thể đọc được các đoạn văn, bài văn trong lượng có hạn.

Tại sơ cấp,chúng tôi sử dụng sách giáo khoa xem trọng tính thực tế hơn các sách giáo khoa vốn có là『大地(1・2)』(3A Network)
 Tại cấp độ sơ trung cấp,khi mà cấp độ “sơ cấp” đã bị gộp chung vào, thì chúng tôi sửa dụng sách giáo khoa được tin dùng nhất là 『いつかどこかで』(萩原一彦 著、3A Network)
 Còn tại cấp độ trung cấp thì chúng tôi sửa dụng se-ri sách giáo khoa 『テーマ別 中級から学ぶ日本語(三訂版)』,đây là sách được các giáo viên của YMCA nghiên cứu và phát triển.Hiện nay đang được rất nhiều trường tiếng Nhật tin dùng và là sách giáo khoa bán chạy nhất.

ĐÀO TẠO NĂNG LỰC NHẬT NGỮ CẦN THIẾT MỘT CÁCH HIỆU QUẢ THÔNG QUA CÁC LỚP KĨ NĂNG CHUYÊN BIỆT

 

NỘI DUNG HỌC CỦA LỚP 「NGHE・NÓI」

 

CẤP ĐỘ MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC KĨ NĂNG ĐÀO TẠO
NGHE・NÓI 1 Có thể sử dụng và trao đổi các vấn đề thường gặp phải trong ngày thường
 • Có thể phân biệt được các âm tiết, và phát âm chuẩn xác nhất.
 • Phân biệt được cách phát âm, từ đó phân biệt được người nói đang mô tả hay đang hỏi.
 • Có thể phân biệt và sử dụng từ ngữ đúng với trường hợp tương ứng
NGHE・NÓI 2 Dựa vào các trường hợp mà có thể thu thập được các thông tin cần thiết.
 • Có thể đối đáp về các vấn đề thường ngày.
 • Nghe và nhận biết được nên hỏi như thế nào về vấn đề đối phương đang nói.
 • Có thẻ phác họa và giải thích về các trường hợp thường ngày
 • Hiểu về các chức năng trong phát biểu, từ đó chọn và sử dụng một cách thích hợp.
NGHE・NÓI 3 Trường hợp trong thường ngày,có thể tiếp nhận và hồi đáp về các vấn đề thân cận với đối phương một cách gần .
 • Có thể truyền đạt ý chí, nguyện vọng của bản thân tùy trường hợp
 • Có thể nói về mục đích, nghĩa vụ, khả năng của bản thân.
 • Có thể nêu lên sự tán thành hay chống đối, đánh giá của bản thân.
NGHE・NÓI 4 Có thể tóm tắt và trả lời về các sự vật, sự việc xảy ra xung quanh mình.
 • Hiểu về đại ý của câu truyện
 • Có thể truyền đạt thông tin cần thiết
 • Có thể phân biệt đâu là ú kiến bản thân, đâu là sự thật, từ đó truyền đạt đối phương
NGHE・NÓI 5 Có thể tóm tắt và diễn giải,giải thích về các chủ đề hay xảy ra.
 • Có thể sử dụng từ ngữ tương ứng đề trình bày về các vấn đề.
 • Hiểu về cấu trúc câu chuyện, từ đó lập luận và triển khai câu chuyện hơn.
 • Có thể thảo luận về các vấn đề thường ngày
NGHE・NÓI6 Có thể đưa ra và so sánh ý kiến bản thân với ý kiến của đối phương về các chủ đề mang tính xã hội và làm thế nào để nói chuyện với đối phương mà thể hiện rằng mình đang quan tâm.Ngoài ra,có thể tiếp thu câu truyện đã được tóm tắt và tự tóm tắt lại một cách dễ hiểu.
 • Người nghe hiểu được ý kiến của mình
 • Có thể so sánh và giải thích về sự khác nhau trong ý kiến của bản thân với người khác
 • Có thể bảo vệ chủ trương của bản thân mà không gây xung đột với cảm giác của người khác.
 • Nêu lên trọng điểm của câu chuyện, từ dó tóm lược lại một cách chuẩn xác nhất.

 
 

NỘI DUNG HỌC CỦA 「ĐỌC・VIẾT」

 

CẤP ĐỘ MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC NỘI DUNG / CHỦ ĐỀ / SÁCH GIÁO KHOA
ĐỌC・VIẾT 1 Làm quen với các kí tự tiếng Nhật.Hiểu được các vấn đề xung quanh được viết như thế nào.Sử dụng các mẫu câu trong nửa đầu lớp sơ cấp để viết câu một cách đúng đắn.
 • Viết các thông tin có trong danh thiếp mà mình nhận được.
 • Viết địa chỉ nhà của mình và trường.
 • Viết về các bảng quảng cáo
 • Viết về menu, tờ rơi, poster hay các mẫu quảng cáo
ĐỌC・VIẾT 2 Làm quen cách đọc đoạn văn,viết câu một cách đúng đắn và tăng lượng từ vựng lên.
 • Học về kanji bằng sách『ひらけ日本語(下)』
 • 『初級で読めるトピック25』(3A Network)
 • 『やさしい作文』(3A Network)
ĐỌC・VIẾT 3 Đọc được các đoạn văn đã được giản lược, nâng cao thêm khả năng đọc các thông tin cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.Luyện tập thêm về viết câu.
 • 『すぐに使える「レアリア・生教材」コレクション』(3A Network)
 • 『初級で読めるトピック25』(3A Network)
ĐỌC・VIẾT 4 Trang bị kĩ năng sử dụng từ ngữ để truyền đạt chính xác về sự thật hay tính trạng sự việc,giải thích về ý kiến các nhân một cách có logic.
 • 『小論文への12のステップ』(3A Network)
ĐỌC・VIẾT 5 Trang bị kĩ năng sử dụng từ ngữ để truyền đạt chính xác về sự thật hay tính trạng sự việc,giải thích về ý kiến các nhân một cách có logic. Làm quen với văn viết.
 • 『小論文への12のステップ』(3A Network)
 • 『ストラテジーを使って学ぶ文章の読み方』一橋大学留学生センター
ĐỌC・VIẾT6 Nâng cao kĩ năng thảo luận một cách trôi chảy và tích cực hơn trong giao tiếp
 • Viết về các mẫu văn cần thiết từ việc lấy cuộc hẹn, cuộc gặp trong kinh doanh, cho đến các trường hợp trong cuộc sống hàng ngày.

THỜI KHÓA BIỂU

【Sơ cấp〜trung cấp 】(Có thể thay đổi trong thực tế)
Từ thứ 2~ thứ 6, lớp buổi sáng từ 9:00~12:50, lớp buổi chiều 13:30~17:20、có 4 tiết, mỗi tiết 50 phút. 
*Theo quy định của hiệp hội Nhật ngữ một lớp tối đa 20 người.

 
 

THỜI GIAN
sáng/ 9:00- 9:50
Chiều/13:30-14:20

sáng/ 10:00-10:50
chiều/14:30-15:20

sáng/ 11:00-11:50
chiều/15:30-16:20

sáng/ 12:00-12:50
chiều/16:30-17:20
THỨ 2 Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản nghe・nói
THỨ 3 Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản Đọc・viết
THỨ 4 Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản nghe・nói
THỨ 5 Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản Đọc・viết
THỨ 6 Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản Lớp tiếng Nhật cơ bản nghe・nói