TOSABORI CARNIVAL - FARMILY CARNIVAL

Tosabori Carnival - Family Carnival là gì?

 
Tosabori Carnival - Family Carnival là hoạt động được tổ chức thường niên vào ngày 3 tháng 11(ngày của văn hóa) mà tất cả mọi người đang tham gia hoạt động tại YMCA tập trung lại và trải qua một ngày đầy thú vị cùng nhau.Riêng trường Nhật ngữ YMCA sẽ tổ chức các gian hàng quốc tế, và luôn được đánh giá cao qua các năm.Tất cả thu nhập trong ngày sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động quốc tế, hỗ trợ các khu vưc bị thiên tai, hỗ trợ người khuyết tật và một phần dùng để trao học bổng cho các học sinh đang theo học tại trường.