LỚP TIẾT HỌC NỘI DUNG TIẾT HỌC SỐ TIẾT TRONG NĂM SỐ TIẾT TRONG TUẦN GHI CHÚ
TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP Tiếng Nhật tổng hợp

(Tiết học cơ bản)
Sử dụng sách giáo khoa làm chủ đạo,
giảng dạy và đào tạo một cách cân bằng nhất
cho 4 kĩ năng “nghe”, “nói” , “đọc”, “viết”.
Tổ chức phân chia lớp sơ cấp, trung cấp,
thượng cấp, tối thượng cấp mỗi 6 tháng.
698 19 Bắt buộc
TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP Lớp đối sách thi  Giải các câu hỏi, bài tập trong kì thi,
làm các bài thi thử.
74 2 Bắt buộc
MÔN CƠ SỞ Công dân = xã hội hiện đại Học về cách tổ chức xã hội,
chính trị, và văn hóa Nhật Bản
37 1 Bắt buộc
MÔN CƠ SỞ Địa lý , lịch sử Học tiếng Nhật thông qua
việc học về các thông tin lịch sử,
địa lý của Nhật Bản và thế giới
37 1 Bắt buộc
MÔN CƠ SỞ Chuẩn bị học lên Học về hệ thống giáo dục trong đại học,
học viện của Nhật Bản
và chuẩn bị cho bản thân 1 cách thực tế.
37 1 Bắt buộc
MÔN CƠ SỞ Tiếng Anh Tổ chức các lớp tiếng Anh
phù hợp với các cấp độ
37 1 Bắt buộc đối với visa du học,
visa khác có thể chọn hoặc không.
    Tổng 920 25  

 Nhấn giữ nút giữa của chuột để di chuyển sang phần đang bị khuất

Thứ 2~ thứ 6, từ 9:00~14:40, một ngày có 5 tiết, mỗi tiết 50 phút.
Vào lớp buổi sáng và chiều, tùy vào môn học mà giáo viên sẽ thay đổi. Chúng tôi tổ chức lớp học một cách thoải mái nhất và số lượng học viên tối đa là 20 học sinh.

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 9:00-9:50 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
2 10:00-10:50 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
3 11:00-11:50 Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
Nghỉ trưa 11:50-12:50          
4 12:50-13:40 Tiếng Nhật Đối sách kì thi du học(EJU) Tiếng Nhật Tiếng Nhật Tiếng Nhật
5 13:50-14:40 Xã hội hiện đại

(công dân)
Chuẩn bị học lên Tiếng Anh Đối sách kì thì du học (EJU) Địa lý, lịch sử