KHÓA TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP / KHÓA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG 

Đối tượng

Có định hướng đến Nhật để trau dồi thêm tiếng Nhật và có một trong những bằng cấp về năng lực tiếng Nhật như bên dưới:
①N2(JLPT)
②Đạt trên 220 điểm của kỳ thi EJU (bao gồm môn viết), chỉ dành cho học sinh khóa tiếng Nhật tổng hợp
③Bằng loại A-C trên 600 điểm của J.TEST
④ 2kyu của NAT-NEST
⑤ Loại A trình độ Thượng cấp của J-Cert
⑥ Đạt 525 điểm trở lên của JPT
⑦ Loại B trình độ Trung cấp trở lên của Top J
 
 

Ưu đãi

  1. Giảm 30% học phí.