YÊU CẦU CHIÊU SINH

 

Hãy tải các tài liệu về Hướng dẫn nhập học(Yêu cầu chiêu sinh, Hướng dẫn nộp hồ sơ), Hồ sơ nhập học (form đăng kí v.v..). Ngoài tiếng Nhật, còn có các phiên bản ngôn ngữ khác nên hãy tham khảo.

KHÓA TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP, KHÓA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG

1. Nhập học bằng visa du học

Hướng dẫn nhập học(Visa du học)
Yêu cầu chiêu sinh - Học viện Osaka YMCA (Tennoji) 4/2021~.pdf
 
Hướng dẫn nộp hồ sơ(Visa du học)
Hướng dẫn nộp hồ sơ.pdf
 
Bộ hồ sơ nhập học(Visa du học)
Đơn xin nhập học
Lý do du học(PDF 60KB)
Người bảo lãnh(PDF 35KB)
 

2. Mang visa khác

Hướng dẫn nhập học
Yêu cầu chiêu sinh - Học viện Osaka YMCA (Tennoji) 4/2021~ .pdf
 
Bộ hồ sơ nhập học(Visa khác)
Form nhập học(PDF 533KB)