Để học đại học tại Nhật Bản, điều kiện là ta phải hoàn thành 12 năm giáo dục bắt buộc tại nước mình.Tuy nhiên, có một số nước cho dù đã hoàn thành trường cấp 3 nhưng tổng số năm học vẫn chưa đủ 12 năm thì những học sinh từ nước đó không đủ điều kiện để đăng kí nhập học tại trường đại học.Trong trường hợp đã kết thúc khóa học「Giáo trình giáo dục chuẩn bị 」được bộ giáo dục công nhận và nếu đủ 18 tuổi thì sẽ có tư cách nộp hồ sơ vào đại học. Và khóa tiếng Nhật tổng hợp là khóa học được bộ giáo dục công nhận là 「Giáo trình giáo dục chuẩn bị」.
Không còn bị vướng vấn đề về số năm học tại nước mình(không quan trọng đã học 10 hay 11 năm)chỉ cần kết thúc khóa tiếng Nhật Tổng hợp với thời gian 1 năm trở lên thì sẽ có thể nộp hồ sơ vào đại học.
 
 

Những nước là đối tượng của khóa này (ví dụ)

Nga, Myanmar, Singapore, Malaysia, một số vùng của Trung Quốc, Nepal, Mông Cổ(từ trước đến năm 2009), Hong Kong(từ trước đến năm 2009), Phillipine(từ trước đến năm 2012).