TRƯỜNG HỢP NHẬP HỌC VỚI TƯ CÁCH VISA DU HỌC

Trường hợp nhập học với tư cách visa học sinh( du học)
nếu đã đạt đủ chỉ tiêu thì chúng tôi sẽ ngưng tiếp nhận.
 
Xin hãy liên hệ với trường hoặc Văn phòng nước ngoài・cơ quan liên kết để xác nhận về tình trạng hiện tại, sau đó hãy tiến hành thủ tục theo trình tự sau.

1. Có trong tay cuốn yêu cầu chiêu sinh (hướng dẫn về trường), tập hợp tất cả giấy tờ cần thiết, đọc kĩ yêu cầu chiêu sinh và tiến hành chuẩn bị hồ sơ nhập học

tải yêu cầu chiêu sinh
 
 

2. Cách thức nộp hồ sơ (hạn chót: kì tháng 4=tháng 12 năm trước đó, kì tháng 7=đầu tháng 3, kì tháng 10=đầu tháng 6, kì tháng 1=đầu tháng 9 năm trước đó)

Trong trường hợp có người đại diện hay người liên lạc tại Nhật Bản

  1. Nếu tại Nhật Bản có người liên lạc, người đại diện thì người đó sẽ thay mặt người nhập học tiến hành nộp hồ sơ.

※Nếu hồ sơ có sai sót thì sẽ liên hệ ngay.

 
Trong trường hợp không có người đại diện hay người liên lạc tại Nhật Bản

  1. Nộp đơn tại các văn phòng liên lạc của YMCA ở nước ngoài hoặc các công ty du học có liên kết với trường. Sau đó hãy tiến hành thủ tục theo hướng dẫn của nơi đó.

  2. Trước hết, hãy liên hệ với trường bằng email hoặc điện thoại. Sau khi đã xác nhận các điều kiện nộp đơn thì hãy gửi hồ sơ bằng đường bưu điện quốc  tế (EMS, DHL, OCS, FEDEX).

※Nếu hồ sơ có sai sót thì sẽ liên hệ ngay .

 
 

3. Tiến hành thẩm tra hồ sơ nội bộ

Quyết định kết quả dựa trên tiêu chuẩn nhập học.

Osaka YMCA sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ, kết quả sẽ được thông báo bằng văn bản. Người đỗ kết quả sẽ được cấp giấy phép nhập học.

※Có trường hợp sẽ cần có passport để xin nhập học.

 
 

4. Trường sẽ nộp hồ sơ lên cục quản lý xuất nhập cảnh

Người đã đỗ khi thẩm tra hồ sơ thì trường sẽ nộp hồ sơ lên cục quản lý xuất nhập cảnh(hồ sơ xin tư cách lưu trú). Việc thẩm tra tại cục sẽ tốn khoảng 2 tháng.
 
 

5. Được cấp “Giấy phép chứng nhận tư cách lưu trú”

Kết quả sẽ được thông báo vào thời gian tương ứng với các kì nhập học. Kì tháng 4 là cuối tháng 2, kì tháng 7 là cuối tháng 5, kì tháng 10 là cuối tháng 8 và kì tháng 1 là cuối tháng 11. Kết quả sẽ được thông báo bằng văn bản thông qua các văn phòng của YMCA hay các công ty du học có liên kết với trường.
 
 

6. Đóng học phí(Kì tháng 4 là đầu tháng 3, kì tháng 7 là đầu tháng 6, kì tháng 10 là đầu tháng 9, kì tháng 1 là đầu tháng 12)

 

Về học phí

 

Cách thức đóng học phí
Trường hợp có người đại diện hoặc người liên lạc tại Nhật
Chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản chỉ định của trường.
 
Trường hợp không có người đại diện hoặc người liên lạc tại Nhật.

  1. Hãy làm theo hướng dẫn của văn phòng, YMCA, công ty du học có liên kết với trường.
  2. Xác nhận với trường và chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản chỉ định của trường.

 
 

7. Sau khi xác nhận được chuyển khoản chúng tôi sẽ gửi “Giấy xác nhận tư cách lưu trú” và “Giấy nhập học”.

Bằng bưu điện➡Chúng tôi sẽ gửi “Giấy xác nhận tư cách lưu trú” bằng EMS.
Bằng người đại diện➡Trao trực tiếp “Giấy xác nhận tư cách lưu trú” cho người đại diện.
 
 

8. Tiến hành xin visa

Xin visa tại Lãnh sự quán hoặc Đại sứ quán Nhật Bản. Cần có “Giấy xác nhận tư cách lưu trú” và “Giấy nhập học”.
※Đồng thời chuẩn bị hành lý
 
 

9. Mua vé máy bay và đến Nhật