THÀNH TÍCH HỌC LÊN NĂM HỌC 2022

CAO HỌC : 1 HỌC SINH
ĐẠI HỌC: 19 HỌC SINH
TRƯỜNG CHUYÊN MÔN:34 BẠN

 

CÁC TRƯỜNG HỌC SINH ĐÃ THI ĐẬU

【CAO HỌC】
CAO HỌC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP OSAKA
【ĐẠI HỌC】

 • ĐẠI HỌC KANSAI GAKUIN
 • ĐẠI HỌC KANSAI
 • ĐẠI HỌC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG RITSUMEIKAN (APU)
 • ĐẠI HỌC NỮ SINH OSAKA GAKUIN
 • ĐẠI HỌC MOMOYAMA GAKUIN
 • ĐẠI HỌC KOGAWA
 • ĐẠI HỌC SHINJU
 • ĐẠI HỌC DOSHISHA
 • ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP OSAKA
 • ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP FUKUI
 • ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP KINH TẾ LUẬT OSAKA
 • ĐẠI HỌC NỮ SINH OSAKA GAKUIN
 • ĐẠI HỌC KINH TẾ NAGOYA

 
【CAO ĐẲNG】

 • CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC HIGASHIOSAKA
 • CAO ĐẲNG ÂM NHẠC OSAKA
 • CAO ĐẲNG NỮ SINH OSAKA GAKUIN

 
【TRUNG CẤP CHUYÊN MÔN】

 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN DẠY LÀM BÁNH TSUJI
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN NGOẠI NGỮ QUỐC TẾ/ IT  ECC
 • EHLE GAKUEN
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN THIẾT KẾ TỔNG HỢP OSAKA
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ĐÀO TẠO THỢ LÀM BÁNH TSUJI OSAKA
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN ANIME COLLEGE
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN DẠY NẤU ĂN TSUJI
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN COFFE & LÀM BÁNH NGỌT SAPPORO
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN VĂN HÓA NGOẠI NGỮ
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN THIẾT KẾ OCA VÀ IT OSAKA
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CAD
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN HÀNG KHÔNG NARITA TSUKUBA
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ OSAKA YMCA
 • HAL OSAKA
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TRUNG TÂM KỸ THUẬT THIẾT KẾ TOKYO
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP OSAKA
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN NÔNG NGHIỆP AIKO
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN XÂY DỰNG SYUSEI
 • HỌC VIỆN THIẾT KẾ TOKYO
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN CÔNG NGHỆ OSAKA

 

CÁC TRƯỜNG TIẾN CỬ CHỈ ĐỊNH NĂM HỌC 2022

ĐẠI HỌC

 • ĐẠI HỌC KANSAI GAKUIN
 • ĐẠI HỌC KINH TẾ RYUTSU
 • ĐẠI HỌC OSAKA GAKUIN
 • ĐẠI HỌC KOBE GAKUIN
 • ĐẠI HỌC NỮ SINH OSAKA GAKUIN
 • ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ LUẬT OSAKA
 • ĐẠI HỌC DU LỊCH OSAKA
 • ĐẠI HỌC OMETE GAKUIN
 • ĐẠI HỌC MOMOYAMA GAKUIN
 • ĐẠI HỌC QUỐC TẾ KANSAI
 • ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ KYOTO
 • ĐẠI HỌC SEIJOH

 
TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN MÔN

 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KINH DOANH DU LỊCH OSAKA
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN THIẾT KẾ TỔNG HỢP OSAKA
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN XÂY DỰNG SYUSEI
 • TRƯỜNG CHUYÊN MÔN KINH DOANH VÀ DU LỊCH SUNDAI

 Thông tin sẽ thay đổi theo mỗi năm học.