KÍ TÚC XÁ SINH VIÊN

 

CÁC KTX TRƯỜNG CÓ THỂ GIỚI THIỆU

LOẠT NHÀ CHATEAU:

MIỄN PHÍ CÁC THIẾT BỊ KỲ ĐẦU VÀO VÀ CÓ BÃI GIỮ XE MIỄN PHÍ. TƯƠNG ĐỐI GẦN TRƯỜNG NÊN ĐƯỢC NHIỀU HỌC SINH CHỌN.

CÓ KTX CHUYÊN CHO HỌC VIỆN OSAKA YMCA (TENNOJI) VÀ KTX CHUYÊN CHO TRƯỜNG CHUYÊN MÔN  QUỐC TẾ OSAKA YMCA(TOSABORI) VÀ KTX DÙNG CHUNG CHO CẢ 2 TRƯỜNG.
VÀ NHIỀU KTX KHÁC NỮA, XIN HÃY THAM KHẢO ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT.
Thông tin ký túc xá.pdf