SƠ CẤP

Lớp đành cho các bạn chưa học tiếng Nhật(khoảng 150 giờ học). Trang bị cho bạn năng lực giao tiếp đủ để không gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Học và nhớ khoảng 400 chữ Hán, có thể đọc những đoạn văn đơn giản và viết được những câu văn hay đoạn văn đơn giản.

Sách giáo khoa

『語学留学生のための日本語【I・Ⅱ】』Bonjinsha

Thời gian học

6 tháng

Cấp độ mục tiêu

Cấp độ N3~N4 Kì thi năng lực Nhật ngữ

TRUNG CẤP

Có thể đọc và viết những đoạn văn đã được tóm tắt, tóm tắt các đoạn văn hay chủ đề được chỉ định. Từ đó phát biểu và đưa ra ý kiến cá nhân. Ví dụ như về sinh hoạt của bản thân, thời sự hoặc về văn hóa của nước mình. Dần dần ta sẽ giảm được những khó khăn trong cuộc sống hằng ngày và cũng có thể sử dụng trong công việc.

Sách giáo khoa

Matsuda Hiroshi,Nagata Tatsunori, ,Kameda Miho, và tác giả khác『テ-マ別 中級から学ぶ日本語』Kenkyusha

Thời gian học

6 tháng

Cấp độ mục tiêu

Cấp độ N2~N3 kì thi năng lực Nhật ngữ

Thượng cấp

Có thể vừa tra từ điển, đọc báo v.v.... Bằng việc nhớ các từ mới, ta có thể nghe hiểu nội dung của tin tức và truyền hình. Ngoài ra, thông qua đó ta có thể suy nghĩ, viết và nói về vấn đề đó.

Sách giáo khoa

Matsuda Hiroshi, Kameda Miho, và tác giả khác『テ-マ別 上級で学ぶ日本語(三訂版)』Kenkyusha

Thời gian học

6 tháng

Cấp độ mục tiêu

Cấp độ N1~N2 kì thi năng lực Nhật ngữ

Tối thượng cấp

Là cấp độ có thể hiểu các bài giảng,  đề tài tại trường chuyên môn, đại học, có thể viết luận văn và phát biểu. Có thể đối ứng được tất cả các vấn đề tại bất cứ nơi đâu trên Nhật Bản.

Sách giáo khoa

オリジナル視聴覚教材

Thời gian học

6 tháng

Cấp độ mục tiêu

Cấp độ N1 kì thi năng lực Nhật ngữ

OSAKA YMCA ĐÃ PHÁT TRIỂN SÁCH GIÁO KHOA BÁN CHẠY NHẤT

Loạt sách được sử dụng trong trung cấp và thượng cấp 『テーマ別 中級から学ぶ日本語(三訂版)』、『テーマ別 上級で学ぶ日本語(三訂版)』(Matsuda Hiroshi、Kameda Miho và các tác giả khác 、Kenkyusha)là sách được phát triển bởi các giáo viên của trường Osaka YMCA. Hiện đang là sách giáo khoa được rất nhiều trường tiếng Nhật tin dùng và bán chạy nhất.