GIAO LƯU VỚI NGƯỜI NHẬT

TẠI TRƯỜNG NHẬT NGỮ YMCA CÓ RẤT NHIỀU CƠ HỘI GIAO LƯU

 
Trường Nhật ngữ Osaka YMCA rất tích cực tạo ra các cơ hội để giao lưu với người Nhật.Hằng năm, chúng tôi vẫn tham gia vào các chương trình giao lưu quốc tế cùng với các trường tiểu học, trung học hoặc phổ thông lân cận.Ngoài ra,chúng tôi luôn mang đến cơ hội giao lưu với các tình nguyện viên hoặc học sinh Nhật Bản thông qua các sự kiện được tổ chức tại YMCA.