CÁC BƯỚC PHÁT TRIỂN  CỦA TRƯỜNG

 
 
Trường Nhật ngữ Osaka YMCA bắt đầu tiếp nhận làn sóng Quốc tế hóa vào năm 1969. Thời điểm đó, lớp học được tổ chức nhằm giáo dục tiếng Nhật cho người đang sinh sống khu vực Osaka giúp họ có thể giao tiếp và hiểu về văn hóa Nhật bản. Sau đó, chúng tôi bắt đầu tiếp nhận du học sinh và bắt đầu khai giảng khóa học cả ngày vào năm 1985. Từ năm 1989 đã trở thành trường được hiệp hội khuyến học Nhật ngữ chỉ định. Mang vai trò là người tiên phong trong giáo dục Nhật ngữ, chúng tôi luôn tổ chức các buổi nghiên cứu và phát triển sách giáo khoa và luôn không ngừng cung cấp giáo dục chất lượng cao.
 

1969

Bắt đầu khóa học bán thời gian

1985

Khai giảng lớp tiếng Nhật cả ngày tại Dojima, Osaka

1988

Khai mạc『bazaar du học sinh』để hỗ trợ học sinh.
Bắt đầu chế độ dạy kèm tình nguyện 
Bắt đầu chế độ học bổng quốc tế Osaka YMCA

1989

Trường Dojima  chuyển đến Tosabori và trở thành trường    chuyên môn chuyên khoa Nhật ngữ, được hiệp hội khuyến học Nhật ngữ công nhận

1990

Khai giảng khóa học cả ngày tại Tenoji với tên gọi “Học viện Abeno”
Khai mạc hội thảo”để trở thành giáo viên tiếng Nhật”

1991

Xuất bản sách tiếng Nhật『中級から学ぶ日本語』
Xuất bản sách tiếng Nhật『中級から学ぶ日本語ワークブック』   
Khai giảng kì học mùa thua tại trường chuyên môn(khóa 1.5 năm, nhập học tháng 10)

1993

Khai giảng lớp tiếng Nhật cả ngày chuyển  từ Dojima đến Bentencho với tên “ YMCA VEXCEL”

1994

Xuất bản sách tiếng Nhật『上級で学ぶ日本語』

1995

Xuất bản tài liệu tiếng Nhật 『上級ビデオ日本語教材』

1999

Bắt đầu chế độ học bổng khuyến học đồng hành với học bổng trước đó

2002

Đổi tên tòa nhà mới xây từ “ trường Uemachi” thành “Học viện Osaka YMCA, trường tiếng Nhật”

2003

Xuất bản sách tiếng Nhật『中級から学ぶ日本語・改訂版』
Bắt đầu học bổng cho các đoàn thể NPO・NGO
Bắt đầu chế độ học bổng cho các đối tượng làm việc cho giáo hội

2004

Mở kí túc xá “No no Hana”
Xuất bản『中級から学ぶ日本語ワークブック・改訂版』(研究社)

2006

Mở văn phòng tại Seoul Hàn Quốc với tên gọi “trung tâm giao lưu Nhật ngữ YMCA”

2006

Thiết lập lớp “giáo trình giáo dục chuẩn bị” được bộ giáo dục công nhận
Xuất bản sách 『上級で学ぶ日本語・改訂版』(研究社)

2008

Xuất bản sách 『上級で学ぶ日本語・ワークブック改訂版』(研究社)

2009

Thiết lập khóa tiếng Nhật thực dụng

2010

Mở khóa”kids summer course” trong khóa  tập trung mùa hè
Xuất bản sách『中級までに学ぶ日本語』(研究社)

2013

Mở lớp IJ dành cho các bạn từ những nước không sử dụng Hán tự.

2014

Mở khóa Business +
Xuất bản sách『中級から学ぶ日本語・三訂版』(研究社)

2015

Cải cách giáo trình khóa thực dụng, từ đó năng cao chất lượng khóa học hơn.

Mở khóa học lên đại học cho các nước không sử dụng chữ Hán đầu tiên tại Nhật
Mở khóa tiếng Nhật tổng hợp

Xuất bản『中級から学ぶ日本語ワークブック・三訂版』(研究社)

2016

Xuất bản『上級で学ぶ日本語・三訂版』(研究社)

2017

Học viện Osaka YMCA di chuyển đến Tenoji

Xuất bản sách 『上級で学ぶ日本語ワークブック・三訂版』(研究社) 

2019

Kỉ niệm 50 năm thành lập bộ phận giáo dục tiếng Nhật Osaka YMCA

2020

Thành lập Trung tâm giáo dục tiếng Nhật Osaka YMCA

 

Tiếp nhận các đoàn thể phái cử của chính phủ từ các nước.

2000〜

Đào tạo sĩ quan  US AIR FORCE (phái cử bởi chính phủ Mỹ)

2004〜2007

Đào tạo giáo viên tiếng Nhật Úc(phái cử bởi chính phủ Úc)

2008〜

Đào tạo tiếng Nhật cho học sinh cấp 2,3British Council (phái cử bởi chính phủ Anh)

 

Tiếp nhận từ các tổ chức cá nhân

●Đào tạo tiếng Nhật cho học sinh cấp 3, đại học Hàn Quốc.

2006

Đào tạo tiếng Nhật cho trường ngoai ngữ Seoul cấp 3(Kì mùa hè)

2007

Đào tạo tiếng Nhật ngắn hạn trường ngoại ngữ cấp 3 Suwon-水原外国語高校 (Kì mùa hè)

2008

Đào tạo tiếng Nhật ngắn hạn trường ngoại ngữ cấp 3 Dongducheon-東豆川外国語高校(Kì mùa hè)

2008〜

Đào tạo tiếng Nhật trường cấp 3 Changwon-昌原南高校

2010〜

Đào tạo tiếng Nhật trường đại học Kwangwoon-光云大学

 
●Khác

1996〜

Đoàn YMCA Shoka,Đài Loan(台湾 彰化YMCAグループ) Khóa tập trung mùa hè-mùa đông

2008〜

Học sinh đại học Utah Mỹ Khóa tập trung mùa hè(phái cử bởi giáo viên đại học phật giáo)

 
Nhận tài trợ tài chính từ hiệp hội khuyến học Nhật ngữ

1991

『Phát triển video tài liệu học thượng cấp』 

1992

『Phát hành sách phân loại về từ vựng, mẫu câu dành cho đối tượng trung thượng cấp』 

1993

『Phát hành sách mẫu câu cho đối tượng tiếng Nhật trung thượng cấp』 

1994

『Phát hành tài liệu đọc cho đối tượng sơ cấp』

1995

『Phát hành phương pháp học từ vựng có hiệu quả và hệ thống thượng cấp tập 1 』 

1996

『 Phát hành phương pháp học từ vựng có hiệu quả và hệ thống thượng cấp tập 2』 

1995,96

『Chế độ Tutor/tư vấn theo nhóm dành cho du học sinh nước ngoài』 

1997

『Sách luyện tập và đạo tạo dựa trên tri thức của người bản địa』 

******************************************************************

2011

Phát triển phần mềm kiểm tra năng lực tiếng Nhật dùng cho Iphone『日本語 Checker N3』