SỰ KIỆN

DỰ ĐỊNH TRONG NĂM - HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Chúng ta nên giao lưu với mọi người, không chỉ các bạn trong lớp mà cả với những người bạn mới. Như thế việc học mỗi ngày sẽ trở nên phong phú và đa sắc hơn. Ngoài ra còn để giúp các bạn thư giãn, trường tổ chức rất nhiều các hoạt động đặc sắc. Dưới đây là hoạt động trong 1 năm của Osaka YMCA. Không chỉ tổ chức các hoạt động trong trường mà còn có nhiều hoạt động thể thao cũng như những hoạt động ngoài trời.

TRƯỜNG CHUYÊN MÔN QUỐC TẾ OSAKA YMCA

HỌC VIỆN OSAKA YMCA (TENNOJI)

THÁNG 4

LỄ NHẬP HỌC KÌ THÁNG 4
TIỆC CHÀO ĐÓN HỌC SINH MỚI
 

THÁNG 5

GOLDEN WEEK
 

THÁNG 6

KÌ THI DU HỌC NHẬT BẢN (EJU)
NGOẠI KHÓA
 

THÁNG 7

LỄ NHẬP HỌC KÌ THÁNG 7
NGHỈ HÈ
KÌ THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ (JLPT)

THÁNG 8

NGHỈ HÈ
LỄ HỘI MÙA HÈ
 

THÁNG 9

NGHỈ THU
YMCA CHARITY RUN
 

THÁNG 10

LỄ NHẬP HỌC KÌ THÁNG 10
TIỆC CHÀO ĐÓN HỌC SINH MỚI
 
 

THÁNG 11

YMCA FAMILY CARNIVAL
KÌ THI DU HỌC NHẬT BẢN (EJU)
NGOẠI KHÓA
 

THÁNG 12

KÌ THI NĂNG LỰC NHẬT BẢN (JLPT)
GIÁNG SINH
NGHỈ ĐÔNG
 

THÁNG 1

NGHỈ ĐÔNG
LỄ NHẬP HỌC KÌ THÁNG 1
 

THÁNG 2

PARTY CHUYỂN MÙA(TUTOR・SỰ KIỆN)
 

THÁNG 3

LỄ TỐT NGHIỆP
NGHỈ XUÂN