Đối tượng

Dành cho các ban đã đỗ kì thi năng lực Nhật ngữ (N2) tại thời điểm đăng kí nhập học , và có kế hoạch tập trung và nâng cao năng lực cụ thể.
 

Ưu đãi

Miễn giảm 30% tiền học phí