HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA YMCA

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA YMCA

 
Vào năm 1844,tại Luân Đôn, hơn mười thanh niên có cùng chí hướng ,dựa trên việc làm tình nguyện , đã cho ra đời YMCA .Và hiện này, sau hơn 170 năm, YMCA toàn thế giới đã và đang tổ chức các hoạt động tình nguyện dưới nhiều hình thức, cùng chung bước và giải quyết các vấn đề chung của xã hội.
Các hoạt động tình nguyện tại YMCA Osaka, đưa mọi người có cùng chí hướng lại với nhau thông qua các hoạt động, từ  đó giúp bản thân có thể trường thành hơn và trải qua khoảng thời gian vui vẻ khi hoạt động chung với nhau
 Tùy từng người mà có các hoạt động muốn làm như:「Hoạt động chung với trẻ em」「Hoạt động trong thiên nhiên」v.v.. , đều tồn tại trong YMCA. Trường hợp các bạn có các thắc mắc như 「không biết mình làm được gì」, 「cụ thể mình nên làm cái gì」thì hãy đến là liên hệ với chúng tôi, có thể sau hoạt động này, tương lai của bản thân sẽ rộng mở hơn.
 
 
 

TÌNH NGUYỆN TIẾNG NHẬT

 
「muốn hoạt động chung với du học sinh」,「muốn giao lưu quốc tế tại Osaka・muốn trải nghiệm văn hóa khác!」,「muốn thể hiện,vân dụng kĩ năng・sở thích của mình!」Trường có tổ chức nhiều hoạt động cho các bạn có ý nghĩ như trên.Hiện tại, tại trường chuyên môn và trường tiếng Nhật, đa số là các quốc gia tại Châu Á, hơn 450 học sinh đang cố gắng học mỗi ngày.Các bạn đó đều đã rời xa quê hương, noi mình sinh ra và lớn lên,thông qua các hoạt động tình nguyện mà giao lưu với mọi người, khiến cho cuộc sống thêm ý nghĩa.