VỚI MỤC ĐÍCH HỌC LÊN

HOME > Với mục đích học lên
総合日本語コース授業風景

KHÓA TIẾNG NHẬT TỔNG HỢP

Đối tượng:học sinh tại các nước không sử dụng chữ Hán
 

  • Được sự chứng nhận của bộ giáo dục"Giáo trình đào tạo chuẩn bị".
  • Ngoài tiếng Nhật ra, ta còn học được những kiến thức cần cho việc học lên.
  • Dựa vào cách giảng dạy và giáo trình độc đáo, giúp nâng cao 4 kĩ năng 1 cách hiệu quả nhất.

Khai giảng tại học viện Osaka YMCA (Tennoji)

 
進学準備コース授業風景

KHÓA CHUẨN BỊ HỌC LÊN

Đối tượng:Học sinh từ các nước sử dụng chữ Hán
 

  • Chế độ lựa chọn dựa trên các mục tiêu học lên khác nhau
  • Chỉ đạo và tư vấn trong phạm vi rộng ,bao gồm cả đại học hệ mỹ thuật và nghệ thuật.
  • Giáo trình thiết thực tối đa lên đến 1056 giờ.

Khai giảng tại trường Chuyên môn quốc tế Osaka YMCA (Tosabori)
 

Về khóa chuẩn bị học lên

進学準備コース授業風景

KHOA TIẾNG NHẬT HỌC LÊN(GIÁO TRÌNH CHUYÊN MÔN)

Là khóa học cho các bạn đã tốt nghiệp khóa học tiếng Nhật tại Nhật

 

  • Ngoài trang bị tiếng Nhật để học lên, còn trang bị cả tiếng Nhật sau khi nhập học.
  • Là chế độ với số người rất it, nên chỉ đạo 1 đối 1 rất kĩ càng.
  • Tiếp nhận cả các học sinh từ nước không sử dụng chữ hán, với cách giảng dạy Kanji tận tình.

Khai giảng tại trường chuyên môn quốc tế Osaka YMCA(Tosabori)
 

Về khoa tiếng Nhật học lên

CÁC KHOA, KHÓA HỌC ĐỀU CÓ THỂ XIN VISA DU HỌC.