MỤC ĐÍCH TÌM VIỆC

HOME > Với mục đích tìm việc

KHÓA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG

Đây là khóa học giảng dạy tiếng Nhật được sử dụng thực tế trong cuộc sống, công việc hoặc dành cho các bạn muốn tìm hiểu, nghiên cứu ngôn ngữ trước khi học. Từ lớp sơ cấp đến trung cấp, ngoài giảng dạy các kiến thức cơ bản thì trường còn tổ chức giảng dạy 4 kĩ năng theo hình thức chia ra "nghe・nói", "đọc・viết" để các bạn có thể tập trung và nâng cao hiệu quả việc học. Tại lớp thượng cấp, một phần hai giờ học sẽ là lớp học tự chọn, trong đó sẽ có 2 hạng mục là "Hàn lâm", "Kinh tế", "Văn hóa". Các bạn có thể chọn đến 5 lớp học tự chọn tùy vào mục đích học tập của bãn thân.
 

ビジネスぷらすイメージ

TƯ VẤN HỖ TRỢ 

Tại khóa tiếng Nhật thực dụng, vì mục đích tăng cường hỗ trợ cho học sinh có nguyện vọng tìm việc làm tại Nhật.chúng tôi có nhân viên tư vấn cho bạn. (Hiện tai đang tổ chức thời gian tư vấn 1 buổi/tuần, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ bạn trong việc soạn thảo sơ yếu lý lịch, cách phỏng vấn cũng như tác phong khi phỏng vấn)