VỚI MỤC ĐÍCH SINH HOẠT TẠI NHẬT

HOME > Với mục đích sinh hoạt tại Nhật

KHÓA TIẾNG NHẬT THỰC DỤNG

Đây là khóa học giảng dạy tiếng Nhật được sử dụng thực tế trong cuộc sống, công việc hoặc dành cho các bạn muốn tìm hiểu, nghiên cứu ngôn ngữ trước khi học. Từ lớp sơ cấp đến trung cấp, ngoài giảng dạy các kiến thức cơ bản thì trường còn tổ chức giảng dạy 4 kĩ năng theo hình thức chia ra "nghe・nói", "đọc・viết" để các bạn có thể tập trung và nâng cao hiệu quả việc học. Tại lớp thượng cấp, một phần hai giờ học sẽ là lớp học tự chọn, trong đó sẽ có 2 hạng mục là "Hàn lâm", "Kinh tế", "Văn hóa". Các bạn có thể chọn đến 5 lớp học tự chọn tùy vào mục đích học tập của bãn thân.
 

KHÓA TIẾNG NHẬT TRỰC TUYẾN

 Đây là khóa tiếng Nhật trực tuyến học kết hợp giữa giờ học với giáo viên 2 buổi/ tuần và tự học dựa theo giáo trình phát trực tuyến của Osaka YMCA. Phù hợp với những người không thể đến trường học do nhà xa trường hay muốn học tiếng Nhật theo thời gian của mình.