161.png 204.png 173.png 143_20170204202027935.png

Giáo dục tiếng Nhật tại YMCA,dựa vào việc học tiếng Nhật và văn hóa Nhật,
mà đào tạo những người từ nhiều quốc gia khác nhau,giúp họ lý giải và hiểu lẫn nhau hơn, đồng thời góp phần trong việc hiện thực hóa  xã hội mà mọi người có thể  chung sống hòa bình với nhau.

PHỤC VỤ CHO VIỆC HỌC LÊN

Lớp đối sách thi cử cho các bạn nhắm đến việc học lên các trường chuyên môn, đại học, học viện.
( có cả giáo trình giáo dục chuẩn bị)

 
DÀNH CHO CÁC BẠN ĐÃ TỐT NGHIỆP TRƯỜNG TIẾNG TẠI NHẬT

  • KHOA TIẾNG NHẬT HỌC LÊN(GIÁO TRÌNH CHUYÊN MÔN)

 
 

PHỤC VỤ CHO VIỆC TÌM VIỆC LÀM

LÀ KHÓA HỌC DÀNH CHO CÁC BẠN CÓ DỰ ĐỊNH HỌC TIẾNG NHẬT CẦN TRONG KINH DOANH,VÀ MUỐN LÀM VIỆC TRONG MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ.

 
KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ
KHOA KHÁCH SẠN QUỐC TẾ

 
 

PHỤC VỤ CHO SINH HOẠT

LÀ KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG NHẬT TRONG CUỘC SỐNG THỰC TẾ TẠI NHẬT.

 

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU NGÔN NGỮ

LÀ KHÓA HỌC NGẮN HẠN,ĐỂ CÁC BẠN CÓ THỂ TRẢI NGHIỆM THỬ VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT, VĂN HÓA HAY THAM QUAN. 

 

THÔNG TIN CỤ THỂ

THÔNG BÁO

[%article_date_notime_dot%] [%new:New%]

[%title%]

sau...

 
 

Thông tin công khai

Kết quả tự đánh giá năm học 2020 của Osaka YMCA Gakuin.pdf

New!

LinkIcon
 

Voice